تکان دهنده kiddie rides

تکان دهنده مینیون تنها
تکان دهنده باب اسفنجی
تکان دهنده مینیون تعمیرکار
تکان دهنده دو نفره
تکان دهنده کیتی
PLA ۱۱۲۴

تکان دهنده های موزیکال در طرح های متنوع